Chovné holuby

Anton Klinkhammer

SK-14-01-4067 H

SK-1412-03-0015 H

SK-01408-04-396 H

SK-01408-06-349 H

SK-01408-11-98 H

SK-1412-03-0016 A

SK-01406-05-547 A

SK-01408-07-903 A

SK-02901-08-894 A

SK-01408-09-714 A

SK-01408-10-505 A

SK-01408-11-555 A

SK-01408-11-826 A

Ad Schaerlaeckens,
Rudi Diels

NL-09-1971346 H

NL-09-1971360 H

NL-11-1600792 H

NL-09-1971348 A

Andreas a Walter Drapa

SK-01408-05-1001 H

DV-09468-06-649 H

DV-09341-08-938 H

DV-09341-08-949 H

SK-01408-09-631 H

SK-01408-09-655 H

SK-01408-09-695 H

DV-09468-06-605 A

SK-01408-09-760 A

SK-01408-09-614 A

SK-01408-12-1116 A

De Rauw -
Sablon Waldack Luc,
Robert Vaneycken,
Christoph Spieker,
Lucking Loft

B-10-4111741 H

DV-07364-11-041 H

DV-03611-12-639 H

B-09-2155023 A

B-11-4139329 A

DV-08147-12-2048 A

G.Prange,
Rainer Puttman,
Jens Freund,
Gottfried Schadlich

DV-01516-10-543 H

DV-07160-13-396 H

DV-01516-10-537 A

DV-05138-13-1516 A

DV-05483-13-1025

Hardy Kruger

DV-07274-09-1902 H

DV-07274-11-464 A

Heinen Rudi,
Grossberger Gerhard

DV-00986-12-292 H

DV-00986-12-317 H

DV-05086-14-526 H

DV-09602-14-1010 H

DV-00986-11-469 A

DV-00986-12-295 A

DV-08147-13-3379 A

DV-08147-13-3362

DV-08147-13-3364

DV-08147-13-3376

Heinz Meier

DV-09711-06-295 H

DV-09711-06-310 A

Ján v.d.Psch & dht.,
Gebhart Jurgen

NL-13-1446121 H

DV-0677-13-0325 H

Marc Brett

DV-04079-12-565 H

DV-04079-12-1162 H

DV-04079-12-1179 H

DV-04079-12-580 A

DV-04079-12-1178 A

DV-04079-12-1186 A

Peter Trost

DV-04806-11-2818 H

DV-04806-10-2463 A

DV-04806-11-2668 A

DV-04806-12-230 A

DV-04806-12-244 A

Steveninck Benny

B-12-4048812 H

B-12-4284248 H

B-12-4284238 A

DV-04445-12-53 A

Udo Gebhardt

DV-06218-10-175 H

DV-04431-12-223 A

DV-04431-12-256 A

DV-08456-13-1322 A

Vidhold Miroslav,
Heremans Leo

SK-01905-13-2596 H

SK-01905-06-1044 A


Anton Klinkhammer

SK 14-01-4067 H

(zobraziť rodokmeň)
 • je starý otec "329"
  1.cena šport E
  OZ Žilina 2011
  8. cena Národná šport E 2011
  2009 - 10/10

 • je otcom "12317"
  ako ročka nalietala v r. 2003 10. Národná cenu
  ročný výkon 5095 km
  6.Národná cena 2004 ročný výkon 5162 km
  Za 3 roky 14952km

SK 1412-03-0015 H

(zobraziť rodokmeň)
 • Je otcom SK 01408-07-980:
 • - 2008
  4.ESO OZ Žilina Ročiak 2008
 • - 2009
  1.ESO OZ Žilina
  2. ESO Národná Nitra
  11. ESO Stredoeurópska Sosnowiec Poľsko
  3.cena Bayreuth - 4 233 holubov - 525 km
  17.cena Česká Lípa - 3407 holubov - 344,5 km
  18.cena Louny - 5343 holubov - 370 km
  21.cena Rokycany - 5581 holubov - 369,5 km
  22. cena Pruhonice -2156 holubov - 316,8 km
  42. cena Louny - 2504 holubov - 370 km

SK 01408-04-396 H

(zobraziť rodokmeň)
 • 2005 - 12/12
  3. ESO ročák - 5, 9, 18, 44, 59, 65
 • 2006 - 12/12
  1.cena Kladno 348,705 km 1225 hol.
  2.cena Praha 334,138 km 2638 hol.
  5.cena Humpolec 254,717 km 9667 hol.
  18.cena Pribram 343,790 km 1294 hol.
  38,65,68,81
 • 2007 - 12/12
  1.cena OZ šport A + 6.cena šport A Národná výstava Žilina
  1.cena / 1865 hol.
  3.cena / 3371 hol.
  10.cena / 3028 hol.
  16.cena / 3857 hol.
  20.cena / 2511 hol.
  45, 59, 75, 76, 61
 • 2008 - Národná výstava Nitra - 2.cena šport A

SK 01408-06-349 H

(zobraziť rodokmeň)
 • "349"
  Za 6 rokov letel 76 závodov / 73 cien
  2.Eso Z Žilina mladé
  4.ESO OZ Žilina ročiak 2007
  1.cena OZ Žilina šport B 2009
  3.cena OZ Žilina šport B 2010
  3.cena OZ Žilina šport B 2011
 • 2006 - letel ako mladé 6/6
  46.cena 3096 holubov 203 km Znojmo
  551.cena 2829 holubov 259 km Pelhřimov
  13.cena 2222 holubov 334 km Praha
  11.cena 1380 holubov 393 km Plzeň
  127.cena 894 holubov 382 km Louny
  7.cena 963 holubov 487 km Aš
 • 2007 - letel
  39.cena 2085 holubov 203 km Znojmo
  49.cena 2007 holubov 258 km Pelhřimov
  49.cena 5182 holubov 346 km Písek
  15.cena 1466 holubov 330 km Písek východ
  7.cena 4074 holubov 317 km Prúhonice
 • 2008 - letel
  6.cena 2003 holubov 319 km Písek
  16.cena 2205 holubov 317 km Prúhonice
  87.cena 4391 holubov 317 km Prúhonie
  9.cena 694 holubov 529 km Gera 3
  62.cena 1933 holubov 529 km Gera 4
 • 2009 - letel
  36.cena 2156 holubov 317 km Prúhonice
  18.cena 5343 holubov 370 km Louny 3
  72.cena 3407 holubov 344 km Česká Lípa
  68.cena 5581 holubov 370 km Rokcany 2
 • 2010 - letel
  6.cena 4447 holubov 333 km Praha Slvenec
  25.cena 2146 holubov 382 km Louny 1
  39.cena 7070 holubov 382 km Louny 2
  49.cena 4699 holubov 382 km Rokycany 2
  140.cena 3897 holubov 346 km Česká Lípa
 • 2011 - letel
  148.cena 7280 holubov 359 km Slaný 1
  13.cena 2332 holubov 211 km Vysoké Mýto
  45.cena 5541 holubov 359 km Slaný 2
  38.cena 2151 holubov 364 km Blatná 1
  24.cena 1412 holubov 211 km Vysoké Mýto

SK-01408-11-98 H

(zobraziť rodokmeň)

SK 1412-03-0016 A

(zobraziť rodokmeň)

SK 01406-05-547 A

(zobraziť rodokmeň)

SK-01408-07-903 A

(zobraziť rodokmeň)

SK 02901-08-894 A

(zobraziť rodokmeň)

SK-01408-09-714 A

(zobraziť rodokmeň)
 • "714"
 • 2012 - letela
  1.cena OZ Žilina Ročný výkon 5675,816 km
  3.Národný víťaz Ročný výkon 5675,816 km
  2.cena 500 holubov 739 km Margburg
  3.cena 530 holubov 607 km Gotha
  14.cena Gotha Národná 16316 holubov 607 km
  21.cena 586 holubov 456 km Cheb 2
 • 2013 - letela
  1.cena OZ Žilina Ročný výkon 5418 km
  2.Národný víťaz Ročný výkon 5418 km
  60.cena 4530 holubov 525 km Bayreuth
  63.cena 1861 holubov 739 km Margburg
  74.cena 422 holubov 775 km Nienburg
  109.cena 4973 holubov 525 km Bayreuth
  136.cena 2946 holubov 149 km Brno
  113.cena 1083 holubov 126 km Holíč
  452.cena 5241 holubov 525 km Bayreuth

SK 01408-10-505 A

(zobraziť rodokmeň)

SK-01408-11-555 A

(zobraziť rodokmeň)

SK-01408-11-826 A

(zobraziť rodokmeň)
Ad Schaerlaeckens, Rudi Diels

NL-09-1971346 H

(zobraziť rodokmeň)

NL 09-1971360 H

(zobraziť rodokmeň)

NL 11-1600792 H

(zobraziť rodokmeň)

NL-09-1971348 A

(zobraziť rodokmeň)
Andreas a Walter Drapa

SK 01408-05-1001 H

(zobraziť rodokmeň)

DV 09468-06-649 H

(zobraziť rodokmeň)

DV 09341-08-938 H

(zobraziť rodokmeň)

DV 09341-08-949 H

(zobraziť rodokmeň)

SK-01408-09-631 H

(zobraziť rodokmeň)
 • "Generál 631"
 • 2012 letel
  3.ESO ST Regiónu Sever
  1.c.OZ Ročný výkonb 5506,167 km
  9.Národný víťaz ročný výkon 5506,167 km
  52.cena 525 km 3614 holubov Bayreuth
  19.cena 739 km 2487 holubov Margbrg
 • 2013 Letel 16 cien
  8.cenu 2693 holubov 126 km Holíč
  28.cenu 2263 holubov 126 km Holíč
  36.cenu 2125 holubov 126 km Holíč
  22.cenu 1083 holubov 126 km Holíč
  18.cenu 2968 holubov 350 km Strakonice
  3.cenu 2965 holubov 363 km Blatná
  47.cenu 1734 holubov 739 km Marburg
  39.cenu 422 holubov Nienburg 775 km
  2.cena OZ Žilina šport D
  2.cena Holub mesiaca Maj VC Holubár 2013
 • 2014 - letel 8 cien

SK-01408-09-655 H

(zobraziť rodokmeň)

SK-01408-09-695 H

(zobraziť rodokmeň)

DV 09468-06-605 A

(zobraziť rodokmeň)
 • Super chovná Dcéra "1020 Carl"
  Olympijský víťaz
  šport D
  Oostende 2007
  1. National Ace-Cock
  Allr. of Germany 2005
  2. National Ace-Cock
  Allr. of Germany 2006
  1e - 409 km 11185 hol.
  2e - 350 km 5370 hol.
  2e - 271 km 1580 hol.
  2e - 409 km 1222 hol.
  2e - 545 km 957 hol.
  3e - 252 km 4585 hol.
  6e - 341 km 1500 hol.
  9e - 409 km 11 316 hol.
  7e - 543 km 4397 hol.
  13e - Reg. 9110 hol.
  14e - 271 km 7334 hol.
  16e - 341 km 6907 hol.
  18e - 543 km 3290 hol.
  21e - Reg. 7150 hol.

SK 01408-09-760 A

(zobraziť rodokmeň)

SK-01408-09-614 A

(zobraziť rodokmeň)
 • "Barónka" 614
 • 2010 - letela
  3.ESO OZ Žilina ročiak
  3.cena 1814 holubov 275 km Kolín
  51.cena 4447 holubov 333 km Praha
  167.cena 6133 holubov 382 km Rokycany
  312.cena 7070 holubov 380 km Louny
  43.cena 6588 holubov 380 km Louny
  42.cena 5829 holubov 346 km Česká Lípa
  275.cena 1615 holubov 525 km Bayreuth 3
 • 2011 letela
  3.cena 416 holubov 740 km Hannover
  13.cena 494 holubov 740 km Hannover
  47.cenu 2411 holubov 211 km Vysoké Myto
 • 2012 -letela
  1.cena 4388 holubov 540 km Bayreuth
  21.cena Marburg 740 km
  2.cena OZ Žilina šport E
  7.c.Národný víťaz šport E
 • 2013- letela
  2.cena OZ Žilina šport E
  24.cena 4973 holubov 525 km Bayreuth
  40.cena 2275 holubov 739 km Marburg
  33.cena 632 holubov 739 km Marburg
  40.cena 2401 holubov 364 km Blatná
  21.cena 2303 holubov 364 km Blatná
 • 2014- letela
  15 tratí 5760,327 km
  1.cena OZ Žilina šport C
  2.Národný víťaz šport C
  1.cena 810 holubov 541 km Halle1
  16.cena 2346 holubov 739 km Hannover
  29.cena 8373 holubov 607 km Gotha
  3.cena 257 holubov 541 km Halle 2 5.cena 3082 holubov 359 km Slaný

SK-01408-12-1116 A

(zobraziť rodokmeň)
De Rauw - Sablon Waldack Luc, Robert Vaneycken, Christoph Spieker, Lucking Loft

B-10-4111741 H

(zobraziť rodokmeň)

DV-07364-11-041 H

(zobraziť rodokmeň)

DV-03611-12-639 H

(zobraziť rodokmeň)

B 09-2155023 A

(zobraziť rodokmeň)

B-11-4139329 A

(zobraziť rodokmeň)

DV-08147-12-2048 A

(zobraziť rodokmeň)
G.Prange, Rainer Puttman, Jens Freund, Gottfried Schadlich

DV 0516-10-543 H

(zobraziť rodokmeň)

DV-07160-13-396 H

(zobraziť rodokmeň)

DV 0516-10-537 A

(zobraziť rodokmeň)

DV-05138-13-1516 A

(zobraziť rodokmeň)

DV-05483-13-1025

(zobraziť rodokmeň)
Hardy Kruger

DV-07274-09-1902 H

(zobraziť rodokmeň)

DV-07274-11-464 A

(zobraziť rodokmeň)
Heinen Rudi, Grossberger Gerhard

DV-00986-12-292 H

(zobraziť rodokmeň)

DV-00986-12-317 H

(zobraziť rodokmeň)

DV-05086-14-526 H

(zobraziť rodokmeň)

DV-09602-14-1010 H

(zobraziť rodokmeň)

DV-00986-11-469 A

(zobraziť rodokmeň)

DV-00986-12-295 A

(zobraziť rodokmeň)

DV-08147-13-3379 A

(zobraziť rodokmeň)

DV-08147-13-3362

(zobraziť rodokmeň)

DV-08147-13-3364

(zobraziť rodokmeň)

DV-08147-13-3376

(zobraziť rodokmeň)
Heinz Meier

DV 09711-06-295 H

(zobraziť rodokmeň)

DV 09711-06-310 A

(zobraziť rodokmeň)
Ján v.d.Psch & dht., Gebhart Jurgen

NL-13-1446121 H

(zobraziť rodokmeň)

DV-0677-13-0325 H

(zobraziť rodokmeň)
Marc Brett

DV-04079-12-565 H

(zobraziť rodokmeň)

DV-04079-12-1162 H

(zobraziť rodokmeň)

DV-04079-12-1179 H

(zobraziť rodokmeň)

DV-04079-12-580 A

(zobraziť rodokmeň)

DV-04079-12-1178 A

(zobraziť rodokmeň)

DV-04079-12-1186 A

(zobraziť rodokmeň)
Peter Trost

DV-04806-11-2818 H

(zobraziť rodokmeň)

DV-04806-10-2463 A

(zobraziť rodokmeň)

DV-04806-11-2668 A

(zobraziť rodokmeň)

DV-04806-12-230 A

(zobraziť rodokmeň)

DV-04806-12-244 A

(zobraziť rodokmeň)
Steveninck Benny

B-12-4048812 H

(zobraziť rodokmeň)

B-12-4284248 H

(zobraziť rodokmeň)

B-12-4284238 A

(zobraziť rodokmeň)

DV-04445-12-53 A

(zobraziť rodokmeň)
Udo Gebhardt

DV-06218-10-175 H

(zobraziť rodokmeň)

DV-04431-12-223 A

(zobraziť rodokmeň)

DV-04431-12-256 A

(zobraziť rodokmeň)

DV-08456-13-1322 A

(zobraziť rodokmeň)
Vidhold Miroslav, Heremans Leo

SK-01905-13-2596 H

(zobraziť rodokmeň)

SK 01905-06-1044 A

(zobraziť rodokmeň)