Predaj holubov

Výkony a úspechy dosiahnuté v roku 2017

5. cena Majstrovstvo Slovenska Dlhé trate
OZ Žilina
3. miesto OZ Žilina v generálnom majstrovstve starých holubov
3. a 8. miesto OZ Žilina v majstrovstve mladých holubov

Región sever
2. miesto generálne majstrovstvo
2. miesto dlhé trate
1. miesto Ročný výkon holub
2. cena šport C
2. cena šport E

Výkony a úspechy dosiahnuté v roku 2016

3. cena Majstrovstvo Slovenska Dlhé trate
OZ Žilina
1. a 5. miesto OZ Žilina v generálnom majstrovstve starých holubov
3. a 8. miesto OZ Žilina v majstrovstve mladých holubov

Región sever
3. a 4. miesto generálne majstrovstvo
1. miesto super dlhé trate
1. a 3. miesto Ročný výkon holub
3. miesto Ročný výkon holubica
1. cena šport C
2. a 5. cena šport D
3. cena šport F
2. cena šport G

Výkony a úspechy dosiahnuté v roku 2015

OZ Žilina
6. a 8. miesto OZ Žilina v generálnom majstrovstve starých holubov
4. a 6. miesto OZ Žilina v majstrovstve mladých holubov

Región sever
2. a 4. miesto Ročný výkon holub
1. a 2. miesto Ročný výkon holubica
2. a 5. cena šport D
3. Eso staré holuby

Výkony a úspechy dosiahnuté v roku 2014

OZ Žilina
1. a 4.miesto OZ Žilina v generálnom majstrovstve starých holubov
1. a 8.miesto OZ Žilina v majstrovstve mladých holubov

Región sever
1. a 3.miesto Región Sever v majstrovstve starých holubov

TS - Milion Dolar Južná Afrika
1.cena "163" - "Jana L. - International Challenge Vítaz, vítaz Auta, 1.cena 3900 h.325km, hotspot 5
SAMDPR Južná Afrika
6. cena " 85 " - "Juraj " Finálový závod 661 km 3478 holubov
SAMDPR Južná Afrika

Výkony a úspechy dosiahnuté v roku 2013

Veľká cena holubar.sk:
"Schearleckens" (SK-2012-01408-1010) - 3. miesto na stredných tratiach
"903" (SK-2007-01408-903) - 2. miesto na Super dlhých tratiach
Barónka (SK-2009-01408-614) - 3. miesto na Super dlhých tratiach
General (SK-2009-01408-631) - 8. miesto na Super dlhých tratiach, 2. miesto v kat. Holub mesiaca máj 2013
"714" (SK-2009-01408-714) - 1. miesto v kategórii Super holub
"Klinkhammer" (SK-2011-01408-98) - 6. miesto v kat. Holub mesiaca júl 2013

OZ Žilina
1. a 3. miesto OZ Žilina v generálnom majstrovstve starých holubov
1. a 5. miesto OZ Žilina v majstrovstve mladých holubov

Región sever
2. a 3. miesto v majstrovstve SDT
1. a 5. miesto v majstrovstve DT

Výkony a úspechy dosiahnuté v roku 2012

1. majster RS super-dlhé trate
2. majster RS dlhé trate
2. majster OZ Žilina staré holuby
3. národná holubica ročný výkon
7. národná Šport E
9. národná ročný výkon holub
1. cena Olympijský závod Berlín
9. cena Olympijský závod Berlín

Gabi L letela v TS
South African Million Dollar Pigeon Race
5. cena, 125 km , 2756 nasadených holubov
6. cena, 78 km , 2795 nasadených holubov
3. cena, 356 km , 2960 nasadených holubov
3. cena, 233 km , 3338 nasadených holubov
8. cena, 78 km , 3570 nasadených holubov
28. cena, 126km , 3814 nasadených holubov
32. cena, 126km , 3379 nasadených holubov
75. cena, 176km , 3550 nasadených holubov
87. cena, 78 km , 2945 nasadených holubov
92. cena, 78 km , 4211 nasadených holubov

TS Derby Arona – TENERIFE
10. c. Finálový závod
4. ESO TS Derby Arona - TENERIFE

Výkony a úspechy dosiahnuté v roku 2011

1. miesto Majstrovstvo Slovenska dlhé trate 2011
3. miesto Majstrovstvo Slovenska dlhé trate 2011
3. miesto OZ Žilina staré holuby
3. miesto RS stredné trate
1. a 2. miesto RS super dlhé trate
4. miesto Generálne Majstrovstvo Slovenska 2011
1. ESO MDKS
2. ESO MDKS

Výkony a úspechy dosiahnuté v roku 2010

1. miesto OZ mladé holuby
1. miesto dlhé trate Región Sever
1. ESO MDKS
1. ESO SEMK

Výkony a úspechy dosiahnuté v roku 2009

1. generálny majster Regiónu Sever 2009
1. miesto RS stredné trate
2. miesto RS dlhé trate
2. miesto OZ CHPH Žilina
1. generálny majster OZ CHPH Žilina mladé holuby
2. miesto OZ CHPH Žilina stredné trate
1. miesto OZ CHPH Žilina dlhé trate
2. miesto Medzinárodný Derby Klub Slovensko nočné závody nad 700km
5. miesto Generálne Majstrovstvo Slovenska 2009
free counters