TOP závodníci

TOP závodníci

SK 14-02-12312 H

(zobraziť rodokmeň)
 • 3. Eso Region Sever Dlhé Trate
  1. cena OZ Žilina ročný výkon 5061 km
  1. cena OZ Šport E
  6. Narodný Vítaz šport E
  Otec špičkových závodníkov

SK-1412-03-26 H

(zobraziť rodokmeň)
 • 3 x 1.cena
  2.ESO RS 2005
 • 2004 - letel 1,6,57,88...cenu
 • 2005 - letel
  3. cena 1398 holubov 383 km Louny
  8. cena 1479 holubov 398 km Žatec 1
  19. cena 1557 holubov 334 km Praa 2
  51. cena 4274 holubov 398 km Žatec 2
  15. cena 2321 holubov 149 km Brno
  37. cena 1727 holubov 381 km Rokycany
 • 2006 - letel
  8. cena 997 holubov 333 km Psek
  1. cena 1348 holubov 344 km Pŕíbram
  14. cena 1393 holubov 334 km Praha 3
  15. cena 3229 holubov 334 km Praha 1
  31. cena 1294 holubov 344 km Pŕíbram 2
  299. cena 6568 holubov 355 km Beroun
 • 2007 - letel 121. cena 1816 holubov 549 km Kronach 2
  100. cena 3028 holubov 348 km Beroun
  174. cena 2551 holubov 343 km Pŕibram
  229. cena 2471 holubov 350 km Písek
  287. cena 1497 holubov 529 km Jena
 • 2008 - letel 1. cena ZO Žilina ročný výkon
  1. cena 5486 holubov 529 km Gera 1
  159. cena 5247 holubov 319 km Písek
  72. cena 1530 holubov 841km Koblenz 3
 • Dcéra"726" letela
  2014 - 3. holubica Slovenska ročný výkon 5781 km
  2014 - letela 7 cien na Dlhé trate
  3.cena 541 km 663 holubov Halle
  4.cena 541 km 3650 holubov Halle 2
  56.cena 731 km 1424 holubov Wismar
  66.cena 541 km 1252 holubov Halle 3
  357.cena 739 km 2844 holubov Hannover
  313.cena 739 km 2346 holubov Hannover 2
  431.cena 607 km 8373 holubov Gotha
  29.cena 358 km 1401 holubov Slaný

SK 01408-04-392 H

(zobraziť rodokmeň)
 • 2006 - 11 cien
  3.cena OZ ročný výkon 4154,319 km
  18.cena Humpolec 254,717 km 9667 hol.
  28.cena Erfurt 588,569 km 2413 hol.
  54,56,66
 • 2007
  17.cena Kronach 549,422 km 5836 hol.
  27.cena Jena 529,229 km 1933 hol.
 • 2008
  11.cena Gera 529,229 km 5486 hol.
  14.cena Koblenz 841,293 km 2493 hol.
 • Je otcom 3. ESA Slovenska výletka SK 07-01408-892:
  1.cena Brno 148,518 km 2381 hol.
  4.cena Aš 487,009 km 2512 hol.
  6.cena Olomouc 120,749 km 1784 hol. koef. 5,375

SK 01408-04-396 H

(zobraziť rodokmeň)
 • 2005 - 12/12
  3. ESO ročák - 5, 9, 18, 44, 59, 65
 • 2006 - 12/12
  1.cena Kladno 348,705 km 1225 hol.
  2.cena Praha 334,138 km 2638 hol.
  5.cena Humpolec 254,717 km 9667 hol.
  18.cena Pribram 343,790 km 1294 hol.
  38,65,68,81
 • 2007 - 12/12
  1.cena OZ šport A + 6.cena šport A Národná výstava Žilina
  1.cena / 1865 hol.
  3.cena / 3371 hol.
  10.cena / 3028 hol.
  16.cena / 3857 hol.
  20.cena / 2511 hol.
  45, 59, 75, 76, 61
 • 2008 - Národná výstava Nitra - 2.cena šport A

SK 55M-04-1104 H

(zobraziť rodokmeň)
 • 3. ESO SEMK 2007
 • 1. cena Brémy - 844,7 km
  7. cena Liege - 956,7 km
  11 .cena Kiel - 829,2 km
  22. cena Aachen - 922,5 km
  43. cena Liege - 956,7 km
  73 .cena Aachen - 922,5 km
  75. cena Kiel - 811,2 km
 • 2010
  1.cena OZ Žilina ročný výkon 5300, 591 km
  1.cena MDKS výkon
  1.cena SEMK výkon
  3.cena MDKS ESO typ.

SK 01408-06-329 H

(zobraziť rodokmeň)
 • 1.cena šport E
  OZ Žilina 2011
  8.cena Národná
  šport E 2011
  2009 - 10/10

 • je otcom 09-01408-"716"
  Olympionička
  Poznaň
  3.ESO Slovenska ročak 2010
  4.Národná šport A 2011

SK 01408-06-349 H

(zobraziť rodokmeň)
 • "349"
  Za 6 rokov letel 76 závodov / 73 cien
  2.Eso Z Žilina mladé
  4.ESO OZ Žilina ročiak 2007
  1.cena OZ Žilina šport B 2009
  3.cena OZ Žilina šport B 2010
  3.cena OZ Žilina šport B 2011
 • 2006 - letel ako mladé 6/6
  46.cena 3096 holubov 203 km Znojmo
  551.cena 2829 holubov 259 km Pelhřimov
  13.cena 2222 holubov 334 km Praha
  11.cena 1380 holubov 393 km Plzeň
  127.cena 894 holubov 382 km Louny
  7.cena 963 holubov 487 km Aš
 • 2007 - letel
  39.cena 2085 holubov 203 km Znojmo
  49.cena 2007 holubov 258 km Pelhřimov
  49.cena 5182 holubov 346 km Písek
  15.cena 1466 holubov 330 km Písek východ
  7.cena 4074 holubov 317 km Prúhonice
 • 2008 - letel
  6.cena 2003 holubov 319 km Písek
  16.cena 2205 holubov 317 km Prúhonice
  87.cena 4391 holubov 317 km Prúhonie
  9.cena 694 holubov 529 km Gera 3
  62.cena 1933 holubov 529 km Gera 4
 • 2009 - letel
  36.cena 2156 holubov 317 km Prúhonice
  18.cena 5343 holubov 370 km Louny 3
  72.cena 3407 holubov 344 km Česká Lípa
  68.cena 5581 holubov 370 km Rokcany 2
 • 2010 - letel
  6.cena 4447 holubov 333 km Praha Slvenec
  25.cena 2146 holubov 382 km Louny 1
  39.cena 7070 holubov 382 km Louny 2
  49.cena 4699 holubov 382 km Rokycany 2
  140.cena 3897 holubov 346 km Česká Lípa
 • 2011 - letel
  148.cena 7280 holubov 359 km Slaný 1
  13.cena 2332 holubov 211 km Vysoké Mýto
  45.cena 5541 holubov 359 km Slaný 2
  38.cena 2151 holubov 364 km Blatná 1
  24.cena 1412 holubov 211 km Vysoké Mýto

SK 07-01408-980 H

(zobraziť rodokmeň)
 • 2. Eso Slovenska 11. Eso Stredoeuropska
  1. cena OZ Žilina šport D
  5. cena Národná šport D
  1. cena OZ Žilina šport B
  3x Národná výstava
 • 2009 - letel
  3.cena 4233 holubov 525 km Bayreuth 2
  17.cena 2485 holubov 202 km Znojmo
  17.cena 3407 holubov 344 km Česká Lípa
  18.cena 5343 holubov 370 km Louny
  21.cena 5581 holubov 369 km Rokycany 2
  22.cena 2156 holubov 316 km Prúhonice
 • 2010 - letel
  3.cena 453 holubov 525 km Bayreuh 2
  4.cena 1814 holubov 275 km Kolín
  9.cena 1088 holubov 525 km Bayreth 3
  12.cena 3716 holubov 381 km Louny
  33.cena 2843 holubov 445 km Karlové Vary
 • 2011 - letel
  23. cena Cheb International 59957 holubov 481 km
  17.cena 2945 holubov 540km Halle 2
  37.cena 5711 holubov 359 km Slaný 1

SK-01408-09-631 H

(zobraziť rodokmeň)
 • "Generál 631"
 • 2012 letel
  3.ESO ST Regiónu Sever
  1.c.OZ Ročný výkonb 5506,167 km
  9.Národný víťaz ročný výkon 5506,167 km
  52.cena 525 km 3614 holubov Bayreuth
  19.cena 739 km 2487 holubov Margbrg
 • 2013 Letel 16 cien
  8.cenu 2693 holubov 126 km Holíč
  28.cenu 2263 holubov 126 km Holíč
  36.cenu 2125 holubov 126 km Holíč
  22.cenu 1083 holubov 126 km Holíč
  18.cenu 2968 holubov 350 km Strakonice
  3.cenu 2965 holubov 363 km Blatná
  47.cenu 1734 holubov 739 km Marburg
  39.cenu 422 holubov Nienburg 775 km
  2.cena OZ Žilina šport D
  2.cena Holub mesiaca Maj VC Holubár 2013
 • 2014 - letel 8 cien

SK-01408-09-655 H

(zobraziť rodokmeň)

SK-1408-09-730 H

(zobraziť rodokmeň)
 • "730"
 • 2009 - 4.ESO OZ Žilina Mladé
 • 2010 - 4.ESO OZ Žilina Ročiak
 • 2011-11 cien
  2.cena Narodná Gotha 607 km 6301 holubov
 • 2012- letel
  2.cena Ročný výkon 5060,621 km
  99.cena Národná Gotha 5768 holubov 607 km
  9.cena Margburg 461 holubov 739 km
 • 2013 - letel
  39 cena Bayreuth 1107 holubov
  43.cena Gotha 3738 holubov 607 km
  108.cena Bayreuth 893 holubov 525 km
  11.cena Bayreuth 1435 holubov 525 km
  1.cena OZ Žilina šport C
  6.cena Národná šport C
 • 2014 - letel 11 tratí
  218 cena 4854 holubov 541 km Halle 1
  81.cena 3650 holubov 541 km Halle 2
  227.cena 2346 holubov 739 km Hannover

SK-01408-11-94 H

(zobraziť rodokmeň)

SK-01408-11-98 H

(zobraziť rodokmeň)

SK-1408-12-519 H

(zobraziť rodokmeň)

SK-1408-12-530 H

(zobraziť rodokmeň)

SK-1408-12-1001 H

(zobraziť rodokmeň)

SK-1408-12-1057 H

(zobraziť rodokmeň)
 • "1057"
 • 2013 - letel
  1.cena 2693 holubov 126 km Holíč
  3.cena 2968 holubov 350 km Strakonice
  6.cena 1083 holubov 126 km Holíč
  21.cena 2806 holubov 363 km Blatná
  28.cena 4287 holubov 193 km Prosiněřice
  ako ročiak letel 15 trati
  1.cena OZ Žilina Eso ročiak koef.20,9
  5.Eso Slovenska
 • 2014 - letel 10 trati
  3.cena 1433 holubov 126 km Holíč
  6.cena 900 holubov 126 km Holíč
  89.cena 3274 holubov 363 km Strakonice
  75.cena 1708 holubov 359 km Slaný

SK-1408-12-1058 H

(zobraziť rodokmeň)

SK-01408-07-903 A

(zobraziť rodokmeň)

SK-01408-08-453 A

(zobraziť rodokmeň)
 • "453"
 • 2011 letela
  1.cenu OZ Žilina Ročný výkon
 • 2012 letela
  3.cena OZ Žilina šport E
  34.cena 3305 holubov 367 km Litoměřice
  33.cena 2523 holubov 739 km Hannover 1
  350. cena 2298 holubov 739 km Hannover 2
  269.cena 2945 holubov 541 km Halle 2
  104.cena 2736 holubov 739 km Margburg 1
  447.cenu 2487 holubov 739 km Margburg 2
  61.cena 3876 holubov 456 km Cheb

SK-01408-09-614 A

(zobraziť rodokmeň)
 • "Barónka" 614
 • 2010 - letela
  3.ESO OZ Žilina ročiak
  3.cena 1814 holubov 275 km Kolín
  51.cena 4447 holubov 333 km Praha
  167.cena 6133 holubov 382 km Rokycany
  312.cena 7070 holubov 380 km Louny
  43.cena 6588 holubov 380 km Louny
  42.cena 5829 holubov 346 km Česká Lípa
  275.cena 1615 holubov 525 km Bayreuth 3
 • 2011 letela
  3.cena 416 holubov 740 km Hannover
  13.cena 494 holubov 740 km Hannover
  47.cenu 2411 holubov 211 km Vysoké Myto
 • 2012 -letela
  1.cena 4388 holubov 540 km Bayreuth
  21.cena Marburg 740 km
  2.cena OZ Žilina šport E
  7.c.Národný víťaz šport E
 • 2013- letela
  2.cena OZ Žilina šport E
  24.cena 4973 holubov 525 km Bayreuth
  40.cena 2275 holubov 739 km Marburg
  33.cena 632 holubov 739 km Marburg
  40.cena 2401 holubov 364 km Blatná
  21.cena 2303 holubov 364 km Blatná
 • 2014- letela
  15 tratí 5760,327 km
  1.cena OZ Žilina šport C
  2.Národný víťaz šport C
  1.cena 810 holubov 541 km Halle1
  16.cena 2346 holubov 739 km Hannover
  29.cena 8373 holubov 607 km Gotha
  3.cena 257 holubov 541 km Halle 2 5.cena 3082 holubov 359 km Slaný

SK-01408-09-714 A

(zobraziť rodokmeň)
 • "714"
 • 2012 - letela
  1.cena OZ Žilina Ročný výkon 5675,816 km
  3.Národný víťaz Ročný výkon 5675,816 km
  2.cena 500 holubov 739 km Margburg
  3.cena 530 holubov 607 km Gotha
  14.cena Gotha Národná 16316 holubov 607 km
  21.cena 586 holubov 456 km Cheb 2
 • 2013 - letela
  1.cena OZ Žilina Ročný výkon 5418 km
  2.Národný víťaz Ročný výkon 5418 km
  60.cena 4530 holubov 525 km Bayreuth
  63.cena 1861 holubov 739 km Margburg
  74.cena 422 holubov 775 km Nienburg
  109.cena 4973 holubov 525 km Bayreuth
  136.cena 2946 holubov 149 km Brno
  113.cena 1083 holubov 126 km Holíč
  452.cena 5241 holubov 525 km Bayreuth

SK-01408-11-826 A

(zobraziť rodokmeň)

SK-1408-11-916 A

(zobraziť rodokmeň)
 • "916"
 • 2012 letela
  1.cena Holíč 1977 holubov 126 km
  23.cena Holíč 854 holubov 126 km
  43.cena Blatná 1965 holubov
  21.cena Strakonice 5 1289 holubov
 • 2013 - letela
  1.cena Holíč 6 1631 holubov 126 km
  3.ceana Holíč 708 holubov 126 km
  5.cena Holíč 1199 holubov 126 km
  8.cena Novosedly 2722 holubov 363 km
  19.cena Strakonice 1 2968 holubov 350 km
  23.cena Blatná 4226 holubov 364 km
  8.cena Blatná 972 holubov 364 km
  3.cena OZ Žilina šport A
 • 2014 - letel 15 cien
  39.cena Tišňov 2260 holubov 172 km
  65.cena 2982 holubov Strakonice 363 km
  21.cena 2843 holubov Strakonice 363 km

SK-01408-13-196 A

(zobraziť rodokmeň)
 • "196"
 • 2013 - letela
  3.ESO OZ Žilina Mladé
  3.cena 1660 holubov 277 km Jindř.Hradec
  6.cena 3432 holubov 136 km Bŕeclav
  27.cena 1347 holubov 252 km Humpolec
 • 2014 letela
  3.ESO OZ Žilina
  6.cena 1370 holubov 361 km Hořovice
  9.cena 2270 holubov 362 km Strakonice
  31.cena 4809 holubov 358 km Slaný
  39.cena 2843 holubov 362 km Strakonice
  52.cena 4324 holubov 358 km Slaný
  134.cena 4732 holubov 362 km Strakonice